MENU
 
 • Undang-Undang Kecil (mengkompaun kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kuala Kangsar) Kerajaan Tempatan 1981
 • Undang-Undang Kecil (mengkompaun kesalahan-kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan, 1992
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempatan Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 2003
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1989
 • Undang-Undang Kecil Mengawal Iklan (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1984
 • Undang-Undang Penjaja (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1989
 • Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1981
 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992
 • Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1990
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1985
 • Undang-Undang Pemungutan, Pembuangan Dan Perlupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1999
 • Undang-Undang Kedai Gunting Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kuala Kangsar)
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992
 • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992
 • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1990