MENU
 

SENARAI AKTA, UNDANG-UNDANG KECIL, KAEDAH DAN PERINTAH YANG DIGUNA PAKAI DI MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR

 

Untuk Muat Turun Keterangan Penuh Perundangan Yang Digunapakai Oleh MPKK, Sila Klik Sini

 

AKTA

 

  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

 

  1. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

 

  1. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

 

  1. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)