MENU
 

SENARAI AKTA, UNDANG-UNDANG KECIL, KAEDAH DAN PERINTAH YANG DIGUNA PAKAI DI MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR

 

Untuk Muat Turun Keterangan Penuh Perundangan Yang Digunapakai Oleh MPKK, Sila Klik Sini

 

AKTA

 

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

 

 1. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

 

 1. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

 

 1. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

 

UNDANG-UNDANG KECIL

 

 1. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Perak) 1988

 

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun kesalahan-kesalahan)(Majlis Daerah Kuala Kangsar) Kerajaan Tempatan 1981.

 

 1. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1981

 

 1. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kuala Kangsar)1981

 

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja Dan Gerai (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2020

 

 1. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1990

 

 1. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1990

 

 1. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992

 

 1. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 2003

 

 1. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1992

 

 1. Undang-Undang Kecil Krematorium (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2004

 

 1. Undang-Undang Kecil Kolam Renang (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2004

 

 1. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2008

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2008

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2012

 

 1. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 2013

 

 1. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2013

 

 1. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2013

 

 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Perbandaran  Kuala Kangsar) 2017

 

 1. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Perbandaran Kuala Kangsar) 2018

 

KAEDAH

 

 1. Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (Majlis Perbandaran Kangsar) 2013

 

 1. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Kuala Kangsar (Kelakuan dan Tatatertib) 2013

 

 1. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014

 

 1. Kaedah-kaedah Hakmilik Strata 2015

 

 

PERINTAH

 

 1. Perintah Pengangkutan Jalan, Peruntukan Tempat Letak Kereta (Majlis Daerah Kuala Kangsar) 1997