MENU
 

APLIKASI MOBILE iTEGUR

iTEGUR merupakan satu aplikasi mobile yang digunakan bagi memudahkan pelanggan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar untuk membuat sebarang aduan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

 

OBJEKTIF APLIKASI

  • Menambahbaik hubungan antara PBT dan Rakyat melalui penyediaan saluran aduan yang mesra pengguna agar perkhidmatan terbaik dapat diberikan
  • pemantauan dan pengurusan aduan dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan terurus oleh pihak atasan PBT dan KPKT melalui satu sumber sistem yang sama dan mudah dicapai.

 

FUNGSI APLIKASI

  • Gambar dan maklumat lokasi dapat dihantar dengan tepat
  • Memberi maklumat kepada pengadu secara responsif
  • Memantau statistik aduan oleh PBT atau JKT melalui dashboard yang disediakan dengan lebih efisien