MENU
 

 

 

 

Nama : -Kosong-
Jawatan : Setiausaha Perbandaran
No Telefon : 05-776 3199 (Pejabat)
Mobil : -
Emel : -

 

 

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Perbandaran Kuala Kangsar adalah Tuan Setiausaha Perbandaran.


Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT.
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT.
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Perbandaran Kuala Kangsar serta pengurusan risiko dan pengauditan.
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Perbandaran Kuala Kangsar.