MENU
 
 • Melesenkan dan mengawal perniagaan iklan dan penjaja.

 • Merancang dan mengawal pembangunan termasuk menyediakan kajian, pelan struktur dan pelan tempatan

 • Menyelaras, menggalak dan membantu membangunkan pekan atau bandar-bandar baru yang dikenalpasti berpotensi dan berdaya maju.

 • Mengawal bangunan, pengiklanan dan papan tanda.

 • Mengawal selia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar.

 • Mempertingkatkan pengurusan dan kebersihan alam sekitar.

 • Mempertingkatkan¬†keindahan kawasan.

 • Mempertingkatkan dan menaik taraf kemudahan asas penduduk.

 • Menggalakkan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat dan berdaya maju.

 • Menyediakan, mengurus dan menyelenggara kemudahan infrastruktur.

 • Mengurus dan menyelenggara sistem lalu lintas dalam kawasan pentadbirannya.

 • Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti pasar, gerai, dewan, kompleks sukan, taman rekreasi, perhentian bas dan perpustakaan.

 • Mengenakan cukai taksiran ke atas pemegang-pemegang harta melalui satu dasar mesra dan adil.

 • Berusaha agar dapat melahirkan satu suasana kehidupan bandar yang ceria dan tenteram.