MENU
 

MPKK telah menggariskan 12 Piagam Pelanggan yang meliputi semua jabatan yang menjurus kepada peningkatan kualiti dan memenuhi kehendak pelanggan. Piagam Pelanggan tersebut berindukkan pernyataan seperti dibawah:

Kami berjanji bekerja dengan komitmen dan dedikasi untuk memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Kuala Kangsar Indah Permai, janji kami adalah :-

 • Memberi perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di kawasan pusat bandar,  jalan utama,  dan  tiga kali  seminggu di kawasan perumahan
 • Pemotongan rumput dilakukan dua kali sebulan di kawasan pusat bandar, padang permainan kanak-kanak, jalan  utama, dan sebulan sekali di kawasan perumahan
 • Melaksanakan kerja-kerja pembersihan perparitan awam mengikut jadual seperti berikut:
  • Longkang  Internal ( dalaman )         1 bulan sekali
  • Longkang External ( luaran )            3 bulan sekali 
 • Meluluskan permohonan lesen di dalam masa yang ditetapkan seperti berikut sekiranya semua syarat-syarat yang berkaitan dipatuhi:
  • - Lesen Iklan                                     1 hari
  • - Lesen Penjaja                                 1 hari
  • - Lesen Premis                                  1 hari
  • - Lesen Anjing                                  Serta Merta
  • - Lesen Kilang                                  30 hari  
 • Meluluskan pelan bangunan di dalam masa yang ditetapkan seperti berikut sekiranya semua syarat-syarat yang berkaitan dipatuhi: 
  • - Ubahsuai/pindaan bangunan               7 hari
  • - Pelan Bangunan Sesebuah                 1 bulan
  • - Sekim Perumahan/Kilang                     2 bulan 
 • Meluluskan sijil layak menduduki dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi kehendak yang ditetapkan oleh Jabatan Teknikal.
 • Pengeluaran bil cukai taksiran tidak lewat dari 10 Januari dan 10 Julai setiap tahun untuk dihantar kepada pembayar cukai.
 • Memberi peluang kepada pemilik harta membuat bantahan terhadap nilai tahunan yang ditetapkan dan memberi keputusan bantahan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan.
 • Semua aduan yang diterima akan diberi maklum balas akuan terima aduan awam dalam tempoh 3 hari bekerja dan memberikan maklumbalas tindakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima.
 • Sentiasa berusaha menjadikan kawasan Majlis Perbandaran hijau dan berwarna-warni melalui program dan aktiviti landskap.
 • Sentiasa berusaha menyediakan lebih banyak kemudahan awam supaya penduduk dapat menikmati kehidupan yang lengkap dalam sebuah bandar yang terancang.  
 • Menjelaskan pembayaran kepada pembekal/kontraktor dalam tempoh 10 hari dari tarikh bil dikemukakan dengan syarat dokumen adalah lengkap serta mematuhi peraturan kewangan dan kedudukan kewangan MPKK stabil.