MENU
 

E-PERKHIDMATAN

Bil.

 Perkhidmatan Atas Talian

1.

Sistem eBayar@MPKK 

Semakan Penyata :

  • Semakan Penyata Taksiran
  • Semakan Penyata Sewaan
  • Semakan Penyata Perlesenan
  • Semakan Kompaun Letak Kereta
2.

 Bayaran Online :

  * Anda boleh membuat pembayaran cukai taksiran melalui sistem perbankan atas talian.

3.

 Sistem OSC Online

* Sistem ini boleh digunakan untuk mengemukakan permohonan, rujukan, permintaan perkhidmatan dan panduan yang berkaitan dengan Kawalan Pembangunan serta pertanyaan, aduan, bayaran dan kad laporan untuk OSC Online.