MENU
 

PBTPay adalah sebuah portal pembayaran sepusat rasmi bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang dibangunkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Untuk maklumat lanjut dan membuat bayaran, anda boleh layari https://pbtpay.kpkt.gov.my/

* Manual Pengguna