MENU
 

APA ITU CUKAI TAKSIRAN?

Cukai Taksiran ialah bayaran cukai yang dikenakan ke atas pegangan harta berkadar yang terletak didalam kawasan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar (MPKK ) :

 • Rumah Kediaman
 • Harta Perusahaan Kilang
 • Harta komersil ( Kedai, Hotel, Kompleks dan sebagainya)
 • Tanah Pertanian
 • Tanah Kosong

  Formula pengiraan = Nilai Tahunan x Kadar

 

TUJUAN CUKAI TAKSIRAN DIKENAKAN

 • Membiayai kos operasi, pengurusan perkhidmatan dan pembangunan yang dijalankan oleh pihak MPKK untuk kemudahan dan keselesaan penduduk di kawasan MPKK. Ini adalah sesuai dengan objektif MPKK itu sendiri iaitu:
 • Menjadi badan perancang, membangun, menyelenggara dan mentadbir kawasan.
 • Penggerak perubahan dan pembangunan sosio-ekonomi di kawasan tempatan melalui perkhidmatan yang cekap dan berkesan penduduknya.

PEMBAYARAN 

Bil-bil taksiran dikeluarkan dua kali setahun iaitu :

 • Bulan Januari bagi bil penggal pertama ( Jan - Jun) perlu dibayar sebelum 28 Februari
 • Bulan Julai bagi bil penggal kedua ( Julai - Dis ) perlu dibayar sebelum 31 Ogos